From 1 April we are a part of Lundgrens Sverige AB

Från 1 april är vi en del av Lundgrens Sverige AB
We are close to our consolidation with Lundgrens Sverige. From Monday 1st April we will be located at the brand new and modern facility at Studiovägen 3 in Tyresö.
In conjunction with this our business activity will be incorporated into the registered company Lundgrens Sverige AB.

For more information, please see attached letter below.


Vårt samgående med Lundgrens Sverige närmar sig och från måndag den 1:e april hittar ni oss i våra nya toppmoderna lokaler på Studiovägen 3 i Tyresö.
I samband med detta kommer också vår verksamhet att överföras till den juridiska enheten Lundgrens Sverige AB.

För mer information, se bifogat brev nedan.


For Customers and Suppliers - English

För Kunder och Leverantörer - Svenska

Link to Lundgrens Sverige AB